Ακτινοχειρουργική γ-knife

Τι μετεγχειρητική παρακολούθηση χρειάζεται;

Ανάλογα με την πάθηση που αντιμετωπίζεται με την ακτινοχειρουργική γ-knife, ακολουθείται και διαφορετική μετεγχειρητική παρακολούθηση. Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας θα σας δοθούν ακριβείς οδηγίες σχετικά με τη συχνότητα και το είδος των εξετάσεων που απαιτούνται. Ενδεικτά αναφέρεται ότι η συνήθης παρακολούθηση καλοήθους εξεργασίας γίνεται ανά 6μηνο, μέσω μαγνητικής τομογραφίας. Στα ακουστικά νευρινώματα, π.χ. απαιτείται ταυτόχρονη εξέταση με ακοόγραμμα, στις εξεργασίες υποφύσεως ετήσιος έλεγχος λειτουργίας του αδένα και της όρασης, ενώ στις αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες ψηφιακή αγγειογραφία ανά διετία.

Η μαγνητική τομογραφία μετά την πάροδο 2ετίας, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και το αποτέλεσμα της θεραπείας. Για το λόγο αυτό θα σας ζητηθεί η εξέταση αυτή να πραγματοποιηθεί βάσει ειδικού πρωτοκόλλου. Θα πρέπει λίγες μέρες πριν από την προγραμματισμένη εξέταση να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Τμήματος γ-knife ώστε να σας σταλλούν οι απαραίτητες οδηγίες προς το διαγνωστικό κέντρο της επιλογής σας. Εμάς μας αρκεί να μας στείλετε το CD της εξέτασης. Κατά τους πρώτους 9 μήνες, συχνά, παρατηρείται μικρή και άνευ σημασίας αύξηση των διαστάσεων του στόχου (όγκου), η οποία και υποχωρεί τους επόμενους μήνες.