Ακτινοχειρουργική γ-knife

Ποια είναι τα βήματα της θεραπείας;

Η θεραπεία αποτελείται από 4 βήματα:

  1. Την τοποθέτηση της στερεοτακτικής στεφάνης, υπό τοπική αναισθησία
  2. Τη διενέργεια απεικονιστικού ελέγχου
  3. Τον σχεδιασμό της θεραπείας και
  4. Τη διενέργεια της ακτινοχειρουργικής θεραπείας


1.Τοποθέτηση στερεοτακτικής στεφάνης (διάρκεια 10’).
Μετά την εισαγωγή σας στο νοσοκομείο θα μεταφερθείτε στο Τμημα Ακτινοχειρουργικής γ-knife, το οποίο βρίσκεται στον 2ο όροφο του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ. Εκεί η νοσηλεύτρια του Τμήματος θα απαντήσει σε ερωτήσεις της τελευταίας στιγμής. Στη συνέχεια θα σας τοποθετήσει ένα φλεβοκαθετήρα στο χέρι. Ο ιατρός σας θα ξεκινήσει τη διαδικασία τοποθέτησης της στεφάνης με τη χορήγηση τοπικής αναισθησίας σε τέσσερα σημεία της κεφαλής, δύο στο μέτωπο και δύο στο πίσω μέρος της. Στη συνέχεια η στεφάνη στερεώνεται μέσω κοχλίων (βιδών), το σπείρωμα των οποίων εφαρμόζει στη στεφάνη και το μικροσκοπικό τους άκρο έρχεται σε επαφή με το κρανίο. Η διαδικασία είναι αναίμακτη και διαρκεί 5 λεπτά. Την ώρα της διαδικασίας αυτής οι συγγενείς σας παραμένουν στον χώρο αναμονής. Στην αρχή νοιώθετε μία ήπια πίεση στο κεφάλι, η οποία υποχωρεί σε 5-10 λεπτά. Μέχρι την ολοκλήρωση και του 4ου βήματος της θεραπείας η στεφάνη θα παραμείνει στη θέση της. Αυτό δε σας εμποδίζει να ομιλείται, να σηκώνεστε και να λαμβάνεται υγρά ή τροφή. 


2. Διενέργεια απεικονιστικού ελέγχου (διάρκεια 20-40’).
Στη συνέχεια θα μεταφερθείτε στο Τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας, στον 4ο όροφο του νοσοκομείου. Εκεί θα υποβληθείτε σε μαγνητική τομογραφία. Αναλόγως της ένδειξης θεραπείας ίσως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια και αξονικής τομογραφίας, ενώ όλοι οι ασθενείς με αγγειακές δυσπλασίες υποβάλονται σε ψηφιακή αγγειογραφία εγκεφάλου.
3.Σχεδιασμός θεραπείας (διάρκεια 30-60’).
Την ώρα που η ομάδα ιατρών και ακτινοφυσικών σχεδιάζει τη θεραπεία, εσείς έχετε τη δυνατότητα να αναπαυθείτε στο δωμάτιό σας. Ο νευροχειρουργός καθορίζει τον ανατομικό στόχο και ορίζει τις παρακείμενες δομές του εγκεφάλου, οι οποίες πρέπει να προστατευθούν. Στη συνέχεια σε συνεργασία με τον ακτινοθεραπευτή καθορίζεται η δόση ακτινοβολίας. Είναι αποκλειστική φροντίδα του ακτινοφυσικού να ορίσει το πλάνο θεραπείας με τέτοιο τρόπο, ώστε να χορηγηθεί κατά το δυνατό ομοιόμορφη δόση ακτινοβολίας, καλύπτοντας το στόχο μέχρι τα όριά του. Στη συνέχεια η ομάδα τροποποιεί και αποδέχεται από κοινού το πλάνο θεραπείας, το οποίο μεταφέρεται από τον υπολογιστή σχεδιασμού στο σύστημα του γ-knife.


4. Ακτινοχειρουργική θεραπεία (διάρκεια 0,5-2 ώρες).
Για τη θεραπεία τοποθετείστε στο τραπέζι του μηχανήματος, όπως ακριβώς στη γνωστή σας μαγνητική τομογραφία. Το κεφάλι στερεώνεται, μέσω της στεφάνης, στο ρομποτικό βραχίονα του συστήματος, ο οποίος και το μετακινεί αυτόματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται πλήρης κάλυψη του στόχου. Το τραπέζι θα εισέλθει και θα εξέλθει πολλές φορές στην περιοχή ακτινοβολίας. Αυτό συμβαίνει χωρίς θόρυβο και χωρίς να ακουμπήσετε σε κάποιο από τα εξαρτήματα του μηχανήματος. Η θεραπεία δεν προκαλεί πόνο. Την ώρα της θεραπείας η ιατρική ομάδα του γ-knife βρίσκεται εκτός της αίθουσας και σας παρακολουθεί μέσω κλειστού συστήματος τηλεόρασης ενώ επικοινωνεί μαζί σας με σύστημα ενδοεπικοινωνίας. Οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε υπάρχει δυνατότητα προσωρινής διακοπής και συνέχισης της θεραπείας. Λόγω της πλήρους ακινητοποίησης της κεφαλής δε χρειάζεται να φοβάστε, ότι κάτι θα συμβεί σε περίπτωση ακούσιας μετακίνησης από μέρους σας. Οποιαδήποτε ρύθμιση του μηχανήματος γίνεται μέσω ρομποτικών συστημάτων, τα οποία ελέγχουν το σχηματισμό των δεσμών ακτινοβολίας και την κίνηση του τραπεζιού. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αφαιρείται η στεφάνη και μετά από 15 λεπτά λαμβάνετε εξιτήριο. Επιτρέπεται η άμεση κινητοποίηση και η λήψη τροφής.