Ειδικές τεχνικές

Δισκοπλαστική αυχενικού δίσκου

Πρόκειται για τεχνική που εφαρμόζεται από το 2000. Προϋποθέτει τη διενέργεια πρόσθιας αυχενικής μικροχειρουργικής δισκεκτομής (βλέπε χειρουργική σπονδυλικής στήλης). Συνήθως ακολουθεί η τοποθέτηση σταθερών κλωβών και πλάκας με σκοπό την επίτευξη σπονδυλοδεσίας, τεχνική που χρησιμοποιείται εδώ και πολλές δεκαετίες και θεωρείται ασφαλής και αποτελεσματική. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί ότι σε βάθος χρόνου, οι γειτονικοί δίσκοι εκφυλίζονται σταδιακά και προκαλούν εκ νέου νευρολογικά συμπτώματα. Η χρήση κινητών τεχνητών δίσκων (δισκοπλαστική) σχεδιάστηκε με σκοπό τη διατήρηση της κίνησης στο επίπεδο που πραγματοποιήθηκε η επέμβαση και την αποφυγή της νόσου των παρακείμενων δίσκων. Εργαστηριακές μελέτες έχουν επαρκώς αποδείξει ότι μετά τη δισκοπλαστική τα φορτία που καλούνται να αντέξουν οι γειτονικοί δίσκοι μειώνονται σημαντικά.

Η δισκοπλαστική δεν εφαρμόζεται σε όλους τους ασθενείς, οι οποίοι υποβάλλονται σε αυχενική μικροχειρουργική δισκεκτομή. Όταν οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις του επιπέδου που χειρουργείται, δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και δεν υπάρχει μηχανική αστάθεια (σπονδυλολίσθηση), ο νευροχειρουργός επιθυμεί να διατηρήσει την κίνηση στο επίπεδο αυτό. Τότε μετά τη δισκεκτομή και την αποσυμπίεση, αντί του σταθερού κλωβού και της πλάκας τοποθετείται τεχνητός δίσκος αυχένα. Η μέθοδος απαιτεί ειδική εκπαίδευση και εξοικείωση με τα απαραίτητα εργαλεία, έχει όμως το πλεονέκτημα ότι με τη διατήρηση της κίνησης μειώνονται μακροπρόθεσμα τα φορτία των γειτονικών δίσκων, τα οποία στην περίπτωση του σταθερού κλωβού είναι σαφώς μεγαλύτερα λόγω μεταφοράς του κέντρου κίνησης. Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται με επιτυχία από τον Δρ. Παναγιώτη Νομικό από το 2004. Για τις επεμβάσεις αυτές χρησιμοποιείται ο τεχνητός δίσκος BRYAN καθώς και ο τεχνητός δίσκος BAGUERA C.

Τα κλινικά αποτελέσματα όσον αφορά την μετεγχειρητική κινητικότητα του αυχένα, όσο και την κλινική εικόνα των ασθενών έχουν παρουσιαστεί σε σειρά σχετικών συνεδρίων (βλέπε δημοσιεύσεις).

Μετά την επέμβαση
Ο ασθενής κινητοποιείται το απόγευμα της ίδιας ημέρας και συνήθως λαμβάνει εξιτήριο μετά από 24 ώρες. Σε περιπτώσεις επέμβασης σε περισσότερα από ένα επίπεδα ίσως κριθεί απαραίτητη η παράταση της νοσηλείας για 1-2 ημέρες. Συνήθως δεν απαιτείται εφαρμογή αυχενικού κηδεμόνα μετεγχειρητικά. Μετά από 1 περίπου εβδομάδα ο ασθενής επανέρχεται στις καθημερινές του δραστηριότητες. Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να απευθυνθείτε στην ιατρική ομάδα του Δρ. Παναγιώτη Νομικού.

Η δισκοπλαστική μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε πιο πολύπλοκες περιπτώσεις εκφυλιστικών αλλοιώσεων, σε επιλεγμένους ασθενείς. Συνδυάζεται με την τοποθέτηση σταθερών κλωβών σε γειτονικά διαστήματα, με σκοπό την επίτευξη ευρύτερης αποσυμπίεσης και αποκατάστασης της ανατομίας της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.