Βιογραφικό

Βιογραφικό σημείωμα

Εκπαίδευση


Πανεπιστημιακές σπουδές
Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Εrlangen-Νυρεμβέργης

Νευροχειρουργική


Ειδικότητα:
Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου
Εrlangen-Νυρεμβέργης
(Διευθυντής: Καθ. R. Fahlbusch)

18.3.93:
Απόκτηση τίτλου διδάκτορα του Πανεπιστημίου
Εrlangen-Νυρεμβέργης

Από 18.7.00 ως 31.3.02:
Λέκτορας της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Εrlangen-Νυρεμβέργης

Από 1.4.02:
Λέκτορας της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Göttingen(Διευθυντής: Καθ. M. Buchfelder)

Από 25.1.04
Επιστημονικός συνεργάτης Νευροχειρουργικής
Κλινικής & Tμήματος Gamma knife
Διαγνωστικού & Θεραπευτικού
Κέντρου Αθήνας ΥΓΕΙΑ

Δεκ. 2008 - Δεκ. 2012
Αναπληρωτής Διευθυντής
Νευροχειρουργικής
Κλινικής & Τμήματος Gamma knife
Διαγνωστικού & Θεραπευτικού
Κέντρου Αθήνας ΥΓΕΙΑ

από Δεκ. 2012
Διευθυντής Α' Νευροχειρουργικής Κλινικής
Διαγνωστικού & Θεραπευτικού
Κέντρου Αθήνας ΥΓΕΙΑ

 

Ιδιότητα Μέλους

 


Ιατρικοί Σύλλογοι, Εταιρίες:

 • Ιατρικός Σύλλογος Εrlangen-Νυρεμβέργης (1991-2002)
 • Iατρικός Σύλλογος Göttingen (2002)
 • Γερμανική Νευροχειρουργική Εταιρία (1992)
 • Γερμανική Ενδοκρινολογική Εταιρία (1992)
 • Γερμανική Νευροενδοκρινολογική Εταιρία (1999)
 • Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας (2000)
 • Pituitary Society (2003)
 • Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία (2003)
 • Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νευροενδοκρινολογίας ΕΝΕΑ (2004)
 • Leksell Gamma Knife Society (2004)
 • European Society of Clinical Investigation ESCI (2004)
 • Eλληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία (2005)
 • Congress of Neurological Surgeons (2006)