Ειδικές τεχνικές

Ελάχιστα επεμβατική σπονδυλοδεσίαΗ διενέργεια σπονδυλοδεσίας στην κατώτερη οσφυϊκή μοίρα συνεπάγεται τομή δέρματος πολλών εκατοστών και ευρεία αποκόλληση των παρασπονδυλικών μυών εκατέρωθεν της σπονδυλικής στήλης. Μόνο με αυτόν τον τρόπο παρέχεται ικανοποιητική πρόσβαση στα σημεία τοποθέτησης των υλικών σπονδυλοδεσίας. Η τεχνική αυτή οδηγεί σε μεγάλο χειρουργικό τραύμα, μετεγχειρητικό πόνο, μεγάλο χρονικό διάστημα αποκατάστασης και δημιουργία μετεγχειρητικού ουλώδους ιστού. Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει εναλλακτική μέθοδος καθώς είναι απαραίτητη η αφαίρεση τμημάτων των σπονδύλων (πεταλεκτομή, τρηματεκτομή) ή δίσκων (δισκεκτομή).

Σε επιλεγμένους ασθενείς, κυρίως σε περιπτώσεις που δεν χρειάζεται πρόσθετη αποσυμπίεση νευρικών δομών, εφαρμόζεται η τεχνική της ελάχιστα επεμβατικής σπονδυλοδεσίας. Χρησιμοποιείται το σύστημα σπονδυλοδεσίας SEXTANT της εταιρείας MEDTRONIC. Κατά την επέμβαση, μέσω μικρών τομών δέρματος (διαδερμικά), τοποθετούνται καταρχάς οι κοχλίες (βίδες) στους αυχένες των σπονδύλων. Οι κεφαλές πρόσδεσης των ράβδων σπονδυλοδεσίας ευθυγραμμίζονται με τη βοήθεια ενός χειρουργικού εργαλείου, το οποίο μοιάζει με εξάντα (sextant). Σε κινούμενο βραχίονα του εργαλείου, ο οποίος διαγράφει τροχιά, εφαρμόζεται η ράβδος σπονδυλοδεσίας, που σταδιακά προωθείται στις κεφαλές πρόσδεσης όπου και σταθεροποιείται. Μετά την αφαίρεση του συστήματος παραμένουν μόνο 6 μικρές οπές στο δέρμα μήκους περίπου 1 εκατοστού.

Μετά την επέμβαση ο ασθενής κινητοποιείται άμεσα και συνήθως εξέρχεται από το νοσοκομείο κατά την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα.    

Ο αρχικός στόχος της χειρουργικής αντιμετώπισης χρησιμοποιώντας το διαδερμικό σύστημα εισαγωγής ράβδων SEXTANT πρέπει να είναι η επίτευξη σπονδυλοδεσίας και όχι  η άμεση αποσυμπίεση των νευρικών δομών. Δύναται να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις σπονδυλολίσθησης, μηχανικής αστάθειας της σπονδυλικής στήλης, προς αντιμετώπιση της εκφυλιστικής νόσου ή σε συνδυασμό με τεχνικές πρόσθιας σπονδυλοδεσίας.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποιο είναι το όφελος των διαδερμικών διαυχενικών κοχλίων (βιδών);

Το όφελος είναι ότι υπάρχει πολύ μικρότερης έκτασης τραύμα στον μαλακό ιστό που περιβάλλει τη σπονδυλική στήλη. Μικρότερο μυϊκό τραύμα σημαίνει σημαντικά μικρότερη διεγχειρητική απώλεια αίματος, λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, βραχύτερη παραμονή στο νοσοκομείο και γρηγορότερο χρόνο αποκατάστασης. Οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές σπονδυλοδεσίας συνεχίζουν να αναπτύσσονται, τείνοντας να αντικαταστήσουν την ανοικτή σπονδυλοδεσία, σε πολλές περιπτώσεις.

Ποιά είναι η διαφορά της ελάχιστα επεμβατικής σπονδυλοδεσίας με την ως τώρα χρησιμοποιούμενη τεχνική της «ανοικτής» σπονδυλοδεσίας;
Τα υλικά σπονδυλοδεσίας, κοχλίες και ράβδοι παραμένουν τα ίδια. Η διαφορά έγκειται στον τρόπο τοποθέτησής τους. Δεδομένου ότι τα υλικά δε διαφέρουν, μικρή είναι και η διαφορά στη σταθεροποίηση, που επιτυγχάνεται από μια ανοικτή επέμβαση. Η μεγάλη διαφορά είναι η βαρύτητα και συνεπώς η νοσηρότητα της επέμβασης.

Πολλές μικρές τομές δεν ισοδυναμούν με μια μεγαλύτερη τομή;
Η διαδερμική τεχνική της τοποθέτησης των υλικών σπονδυλοδεσίας προκαλεί μικρότερη βλάβη στους παρασπονδύλιους μυς, καθώς αυτοί δεν αποκολλούνται από τη σπονδυλική στήλη, όπως γίνεται κατά την «ανοικτή» σπονδυλοδεσία. Λόγω του μικρότερου χειρουργικού τραύματος επιτυγχάνεται και το καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά τον μετεγχειρητικό πόνο, τις πιθανές επιπλοκές και τον χρόνο αποκατάστασης.

Δεν είναι ασφαλέστερη η τοποθέτηση των υλικών μετά την πλήρη αποκάλυψη της σπονδυλικής στήλης, σε σύγκριση με την τεχνική της διαδερμικής επέμβασης;
Όχι απαραίτητα. Οι κοχλίες (βίδες) των αυχένων των σπονδύλων στη διαδερμική ελάχιστα επεμβατική τεχνική, τοποθετούνται συνήθως υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο (επιβεβαίωση της θέσης με ακτινογραφία, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης). Η ομάδα του Δρ. Παναγιώτη Νομικού χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτό το σύστημα νευροπλοήγησης Stealth Station της εταιρίας Medtronic. Η χρήση του επιτρέπει την ακριβέστατη τοποθέτηση των υλικών, χωρίς χρήση ακτινοσκόπησης και συνεπώς χωρίς επιβάρυνση του ασθενούς με ακτινοβολία (link απεικονιστικά καθοδηγούμενη χειρουργική σπονδυλικής στήλης).