Ειδικές τεχνικές

Ελάχιστα επεμβατική στερεοτακτική βιοψία

Σε ορισμένες περιπτώσεις υφίσταται ανάγκη ιστολογικής επιβεβαίωσης της φύσης εξεργασιών εγκεφάλου. Γνωρίζοντας εκ των προτέρων την ακριβή διάγνωση, ο νευροχειρουργός αποφεύγει μη απαραίτητες «ανοικτές» χειρουργικές επεμβάσεις. Η στερεοτακτική βιοψία αποτελεί ακριβή μέθοδο δειγματοληψίας από όλες σχεδόν τις περιοχές του εγκεφάλου, μέσω απεικονιστικής καθοδήγησης. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης μία βελόνη δειγματοληψίας κατευθύνεται μέσω τομής δέρματος μήκους 1 εκατοστού και κρανιοανάτρησης διαμέτρου 3 ή 4 χιλιοστών, στην παθολογική περιοχή. Για το σκοπό αυτό είναι συνήθως απαραίτητη η χρήση στερεοτακτικής στεφάνης, η οποία στηρίζεται στο κρανίο μετά τη χορήγηση τοπικής αναισθησίας. Αφού τοποθετηθεί η στεφάνη, είναι απαραίτητη η διενέργεια αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας. Ακολουθεί ο σχεδιασμός της επέμβασης μέσω υπολογισμού συντεταγμένων και κατόπιν μεταφέρεται ο ασθενής στο χειρουργείο, όπου πραγματοποιείται η επέμβαση.

Η ελάχιστα επεμβατική στεροτακτική βιοψία μέσω νευροπλοήγησης, απλοποιεί κατά πολύ την όλη διαδικασία, καθιστώντας την φιλικότερη προς τον ασθενή, ενώ μειώνεται σημαντικά ο χρόνος χειρουργείου. Για τη διαδικασία αυτή δεν είναι απαραίτητη η χρήση στερεοτακτικής στεφάνης. Η μαγνητική ή αξονική τομογραφία πραγματοποιείται στα πλαίσια του προεγχειρητικού ελέγχου, πριν την εισαγωγή στο νοσοκομείο. Ο χειρουργός σχεδιάζει την χειρουργική επέμβαση με τη βοήθεια του νευροπλοηγητή σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας, ελέγχοντας με ακρίβεια δεκάτων του χιλιοστού την πορεία της βελόνης στερεοτακτικής βιοψίας στον εγκέφαλο. Την ημέρα της επέμβασης ο ασθενής μεταφέρεται κατευθείαν στο χειρουργείο, όπου μετά τη χορήγηση τοπικής αναισθησίας και τομής δέρματος 4 χιλιοστών, ειδικός βραχίονας εξοπλισμένος με οδηγό, κατευθύνει τη στερεοτακτική βελόνη βιοψίας στην υπό εξέταση περιοχή. Κατά τη διαδικασία αυτή ο νευροχειρουργός παρακολουθεί την πορεία της βελόνης στην οθόνη του νευροπλοηγητή.

Σε σχέση με την στερεοτακτική βιοψία με χρήση στερεοτακτικής στεφάνης, η μέθοδος της ελάχιστα παρεμβατικής τεχνικής με χρήση νευροπλοηγητή, υπερτερεί στα παρακάτω σημεία:

  • Μείωση του χρόνου χειρουργείου καθώς ο σχεδιασμός γίνεται προ της εισαγωγής του ασθενούς στο νοσοκομείο.
  • Φιλικότερη μέθοδος προς τον ασθενή καθώς αποφεύγεται η στερέωση της στεφάνης στο κρανίο.
  • Αποφυγή μεταφορών από το χειρουργείο στο Τμήμα Αξονικής ή Μαγνητικής τομογραφίας και αναμονής για τη διενέργεια των εξετάσεων.
  • Διεγχειρητικός έλεγχος της θέσης της βελόνης σε τρισδιάστατο μοντέλο μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου.

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΑΙΜΑΤΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ.