Ακτινοχειρουργική γ-knife

Ποιες παθήσεις επιδέχονται γ-knife;

Οι ενδείξεις ακτινοχειρουργικής θεραπείας συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. Το ότι η θεραπεία εφαρμόζεται σε μία κατάσταση, δε σημαίνει ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλους τους ασθενείς. Αυτό καθορίζεται από πληθώρα παραμέτρων, όπως μέγεθος και εντόπιση του όγκου, αριθμός εστιών, ηλικία, γενικότερη κατάσταση, πρόγνωση, κίνδυνος παρενεργειών κλπ. Έτσι κάθε περίπτωση εξατομικεύεται και η δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου αξιολογείται από τον θεράποντα ογκολόγο ή νευρολόγο και από τον νευροχειρουργό ως επικεφαλής της ομάδας χειρισμού του γ-knife.


Τις τελευταίες δεκαετίες πολυκεντρικές διεθνείς μελέτες έχουν τεκμηριώσει την αποτελεσματικότητα της μεθόδου σε όλες τις παθήσεις, που αναφέρονται στον πίνακα ενδείξεων. Για παράδειγμα τοπικός έλεγχος της ανάπτυξης ενός ακουστικού νευρινώματος ή μηνιγγιώματος επιτυγχάνεται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 85%. Για κανένα άλλο σύστημα ακτινοχειρουργικής δεν υφίσταται εμπειρία παρόμοια με αυτή του γ-knife. Ακριβώς λόγω της αποτελεσματικότητάς του και της υφιστάμενης εμπειρίας, το γ-knife θεωρείται ως σύστημα αναφοράς στην ακτινοχειρουργική.